کتاب آموزش گام به گام Outlook 2013 راهنمایی جامع به حساب می آید که تمام نکات لازم برای شروع کار با نرم افزار Outlook 2013 را اشاره می کند و قسمت های مختلف این نرم افزار را به همراه تصاویر مربوطه، تشریح می کند.