RSS یک فرمت بر پایه XML برای انتشار محتوای سایت های اینترنتی می باشد. در خصوص کار با RSS، برنامه های متعددی بوجود آمده اند که از جمله برنامه RSS Reader را می توان نام برد.