این منبع آموزشی چگونگی ایجاد، انتشار و به اشتراک گذاشتن مطالب خود را با استفاده از Word 2013 به سادگی یاد می دهد و شما را با بسیاری از ویژگی های جدید این نرم افزار آشنا می سازد.