اسلایدهای درس امنیت اطلاعات استاد مؤذنی که در ۶ فصل به تشریح مباحث مربوطه پرداخته است منبعی مناسب برای تدریس و جزوه ای کامل برای دانشجویان محترم می باشد.