در این پست برای شما دوستان گرامی جزوه هوش مصنوعی که در ۹ فصل به تشریح مباحث مختلف هوش مصنوعی پرداخته است را آماده نموده ایم.