آرشیو مربوط به تگ : دانلود جزوه درس مقاومت مصالح

جزوه درس مقاومت مصالح – محمد علی برخورداری

جزوه درس مقاومت مصالح - محمد علی برخورداری

هر جسم از ذرات ریزی تشکیل شده که نسبت به قطر ذرات در فاصله بزرگی نسبت به هم قرار گرفته اند و جاذبه قوی بین ملکولی باعث حفظ این ذرات در کنار هم می شود که این فاصله مقدار ثابتی است.

جزوه درس مقاومت مصالح استاد خضریان

جزوه درس مقاومت مصالح استاد خضریان

در این بخش می توانید جزوه درس مقاومت مصالح که از دروس اصلی رشته مهندسی عمران می باشد را دریافت نمایید.