آرشیو مربوط به تگ : دانلود جزوه ذخیره و بازیابی اطلاعات یک

جزوه ذخیره و بازیابی اطلاعات عیسی زاده

جزوه ذخیره و بازیابی اطلاعات عیسی زاده

منبع اصلی این جزوه ، کتاب سیستم و ساختار فایل ها دکتر روحانی رانکوهی می باشد.

جزوه ذخیره و بازیابی اطلاعات استاد اکبری

store and retriev info

در این جزوه به موضوعاتی نظیر تعریف حافظه ، محیط درون ماشین ، محیط برون ماشین ، انواع حافظه ، ویژگی حافظه ها و موضوعاتی از این قبیل پرداخته شده است.