آرشیو مربوط به تگ : دانلود جزوه شبیه سازی

جزوه شبیه سازی کامپیوتری

computersimulation

در این جزوه ، ابتدا سیستم ها و سپس مدل ها و در نهایت شبیه سازی مورد بحث قرار گرفته است.

جزوه درس شبیه سازی کامپیوتری – استاد کاظمی پور

Simulation

این جزوه مربوط به درس شبیه سازی کامپیوتری می باشد که توسط دکتر کاظمی پور تهیه شده است.