آرشیو مربوط به تگ : دانلود جزوه شبیه سازی کامپیوتری

جزوه شبیه سازی کامپیوتری دانشگاه صنعت آب و برق

جزوه شبیه سازی کامپیوتری دانشگاه صنعت آب و برق

این جزوه در ۶ فصل و در قالب پاورپوینت گردآوری شده است. منبع اصلی این جزوه کتاب شبیه سازی سیستم های گسسته – پیشامد ، ترجمه دکتر هاشم محلوجی می باشد.

جزوه شبیه سازی کامپیوتری

computersimulation

در این جزوه ، ابتدا سیستم ها و سپس مدل ها و در نهایت شبیه سازی مورد بحث قرار گرفته است.

جزوه درس شبیه سازی کامپیوتری – استاد کاظمی پور

Simulation

این جزوه مربوط به درس شبیه سازی کامپیوتری می باشد که توسط دکتر کاظمی پور تهیه شده است.