آرشیو مربوط به تگ : دانلود جزوه + Network

جزوه درس + Network مهندس رجایی

جزوه درس +Network مهندس رجایی - آموزشگاه مهندسی کندو

جزوه ای که در پیش روی شماست مربوط به پیشنیاز شبکه های کامپیوتری و مباحث تخصصی شبکه می باشد که با نام (نتورک پلاس) +Network و توسط مهندس رجایی در آموزشگاه مهندسی کندو تدریس شده است.

کتاب +Network مقدماتی

کتاب +Network مقدماتی

این کتاب به معرفی شبکه های کامپیوتری پرداخته است و مفاهیم پایه و مورد نیاز برای راه اندازی یک شبکه کامپیوتری را بیان نموده است.

جزوه مهندسی شبکه استاد امرآبادی

NetworkPlus-Ebook

این جزوه توسط مهندس امرآبادی تهیه شده و به موضوع +Network می پردازد. امیدواریم رضایت شما را در بر داشته باشد.