اگر شما یک وب سایتی با مدیریت محتوای وردپرس داشته باشید شاید دوست داشته باشید طراحی قالب و پوسته این سیستم مدیربت محتوا را خودتان انجام دهید.