یکی از شیوه های تعریف رنگ در سی اس اس، مدل اچ اس ال می باشد. اچ اس ال مدل رنگی است که به سی اس اس اضافه شده و در حال حاضر اکثر مرورگرهای اینترنت از آن پشتیبانی می کنند.