در این قسمت می توانید فیلم آموزش پخت کباب مرغ لقمه ای که توسط خانم صرافا در برنامه به خانه بر می گردیم آموزش داده شده است را دریافت نمایید.

ادامه مطلب