این مجموعه به هدف تدریس هوش مصنوعی برای دانشجویان دوره کارشناسی بویژه داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد توسط استاد رامین رهنمون تهیه شده است.