به نظر شما بهترین دوربین عکاسی چیست؟ دوربینی که بزرگتر است؟ یا همانی که لنزی غول‌ پیکر دارد؟ شاید اصلاً بهترین دوربین همانیست که ظاهرش حرفه‌ ای است و قیمتی بیشتر از هر دوربین دیگر دارد!