در این فیلم برای یادگیری کلاس Abstract (انتزاعی) و پردازش چند ریختی در زبان برنامه نویسی جاوا یک مثال با استفاده از کامپوننت های جاوا زده شده است که در آن اشیا دکمه (Button) ، فیلد متنی (Text Field) و برچسب (Label) در گروهی بزرگتر که از آن ارث بری داشتند قرار می گیرند.