آرشیو مربوط به تگ : دانلود پی دی اف ریاضی عمومی2

جزوه ریاضی عمومی ۲ استاد عزیزی

جزوه ریاضی عمومی 2 استاد عزیزی

عناوینی که در این جزوه به چشم می خورد عبارتند از : توابع چند متغیره ، حد تابع دو متغیره ، حدود مکرر ، پیوستگی تابع دو متغیره ، انواع ناپیوستگی ، مشتق ، مشتق پذیری و دیفرانسیل

جزوه ریاضی عمومی ۲ دانشگاه صنعتی شریف

جزوه ریاضی عمومی 2 دانشگاه صنعتی شریف

این جزوه در کلاس درس استاد شهشهانی در دانشگاه صنعتی شریف تدریس شده است که مباحث آن را در ادامه مطلب مشاهده می نمایید.