در این کتاب سعی شده است با نگارش ساده نحوه برنامه نویسی و به دست گرفتن امکانات سخت افزاری چون سنسورهای حرکتی ، مکان یاب و دوربین آموزش داده شود.