آرشیو مربوط به تگ : دانلود کتاب آموزش روزنامه نگاری

کتاب روزنامه نگاران ایران و آموزش روزنامه نگاری ، نوشته دکتر محسنیان راد و همکاران

کتاب روزنامه نگاران ايران و آموزش روزنامه نگاری ، نوشته دکتر محسنيان راد و همكاران

این کتاب ارزشمند، دومین بخش از نتایج طرح تحقیقی وضعیت نیروی متخصص مطبوعات و آموزش روزنامه نگاری در ایران می باشد.

کتاب Online journalism: Research Methods (روزنامه نگاری آنلاین)

کتاب Online journalism: Research Methods (روزنامه نگاری آنلاین)

کتابی که پیش رو دارید متدهای پژوهش برای روزنامه نگاری آنلاین را شرح داده است. با مطالعه این کتاب علاوه بر آشنایی با مفهوم روزنامه نگاری آنلاین، می توانید با روش های تهیه محتوای این نوع روزنامه نیز آشنا شوید.