آرشیو مربوط به تگ : دانلود کتاب آموزش زبان انگلیسی

کتاب ۶۰۰ واژه‌ی ضروری برای آزمون TOEIC (آزمون انگلیسی روابط بین الملل)

کتاب ۶۰۰ واژه‌ی ضروری برای آزمون TOEIC (آزمون انگلیسی روابط بین الملل)

این نسخه کتاب با آخرین ساختار “آزمون انگلیسی روابط بین الملل” تجدید نظر شده است و شامل پنجاه درس مربوط به ساختار واژگان می‌ باشد که بر روی زبان انگلیسی آمریکایی که به عنوان چارچوب مدرن کسب‌وکار استفاده می‌شود، تمرکز می‌ کند.

کتاب Reading & Writing ، نوشته Slaght ، Harben و Pallant

کتاب Reading & Writing ، نوشته Slaght ، Harben و Pallant

کتاب Reading & Writing برای افرادی تهیه شده که می خواهند در آزمون آیلتس آکادمیک شرکت کنند.