برای نصب هر سرویسی ابتدا باید کارهای مقدماتی را روی ویندوز سرور انجام دهیم. بهتر است از windows server 2008 R2 enterprise استفاده شود.