با مطالعه این کتاب می توانید با ابزار های مختلف نرم افزار Photoshop CS4 آشنا شوید.