این کتاب ابتدا شما را با محیط نرم افزار ۳DS Max آشنا می سازد و سپس نمونه هایی از اشیایی که بوسیله این برنامه می توان ساخت را ارائه می دهد.