همانطور که می دانید اوراکل بزرگترین برنامه ساخت پایگاه داده و بانک اطلاعاتی می باشد.