مطالعه این کتاب به شما کمک می کند تا بتوانید با معماری سرویس گرا(SOA)، برنامه های غنی اینترنتی(RIA) و همچنین تکنولوژی Ajax که نقش ستون فقرات برنامه های کاربردی وب۲ را ایفا می کنند آشنا شوید.