کتاب “برنامه‌ نویسی کاربردی” برای تمام کسانی نوشته‌ شده است که می‌خواهند برنامه‌ نویسی کامپیوتری را یاد بگیرند. شما برنامه‌ نویسی با زبانی که در میلیون‌ها گوشی هوشمند، تبلت و کامپیوترهای شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد را یاد خواهید گرفت.