در کتاب حاضر، دکتر محسن فیاض، ضروری ترین اطلاعات مربوط به بیماری های شایع پوست و مو را به شما ارائه می نماید.