این کتاب به بررسی بخش های مختلف Task Manager در ویندوز ۸ پرداخته و امکانات فراوانی که این برنامه در خود جای داده را معرفی نموده است.