کتاب “آموزش گام به گام مایکروسافت پروژه ۲۰۱۳” به شما آموزش می دهد که چگونه برای مدیریت کامل پروژه خود یک چرخه کاری تعریف کنید و بتوانید پروژه خود را سر وقت ارائه نمایید.