مانگو دی‌ بی، یک پایگاه داده‌ سند گرای متن‌باز، کارا، مقیاس‌ پذیر، بدون نیاز به طرح‌ بندی اولیه نوشته شده در زبان برنامه‌نویسی سی پلاس پلاس است.