کتاب ” یادگیری مخابرات نوری ” نوشته‌ی ” هری جی. آر. داتون” که از جمله کتاب های IBM می‌باشد کتاب ارزنده‌ای است که امیدواریم از مطالعه آن بهرمند گردید.