این کتاب با مثال های مفید و آموزش گام به گام به شما کمک می کند تا بتوانید یادگیری ASP.NET 4.5 را شروع کنید. همچنین کتاب حاضر، به تشریح مراحل لازم جهت ساخت صفحات وب به صورت پویا پرداخته است.