آشنایی با DNS و  ابزارهای پیشرفته DNS را با مطالعه این کتاب می توانید فرا بگیرید و با مباحث پیرامون آن ها آشنا شوید.