این کتاب ، مرجع کامل و قطعی برای SQL می باشد. شما در این کتاب ارزشمند با صرف کمترین زمان ممکن می توانید بهترین نتیجه را کسب کنید و اطلاعات خود را در زمینه آموزش SQL 2012 به بالاترین سطح برسانید.