آرشیو مربوط به تگ : دانلود کتب مهندسی عمران

کتاب مقدمه ای بر تصفیه خانه فاضلاب ، ویرایش اوّل

کتاب مقدمه ای بر تصفیه خانه فاضلاب ، ویرایش اوّل

این کتاب مقدمه ای بر مفاهیم اساسی و معادلات فرآیندهای مهندسی در تصفیه خانه فاضلاب را ارائه می دهد. مباحث عبارتند از درمان اولیه، رسوب، تصفیه بیولوژیکی، حذف مواد غذایی، ضد عفونی و درمان لجن.

کتاب هیدرولیک مقدماتی ، ویرایش اوّل

کتاب هیدرولیک مقدماتی ، ویرایش اوّل

این کتاب مقدمات بحث هیدرولیک را پوشش می دهد و تئوری های اساسی، جریان لوله، مدل سازی فیزیکی، جریان کانال باز، جریان یکنواخت، طراحی کانال، جریان بحرانی، پرش هیدرولیکی، سازه های هیدرولیکی، جریان ناپایدار و ماشین آلات هیدرولیک را شرح داده است.

کتاب مهندسی فرودگاه ، ویرایش سوّم

کتاب مهندسی فرودگاه ، ویرایش سوّم

در این بخش می توانید ویرایش سوّم کتاب “مهندسی فرودگاه” که منبع بسیار خوبی برای یادگیری درس اصول مهندسی فرودگاه می باشد را دریافت نمایید.

کتاب مهندسی محیط زیست و عمران

کتاب مهندسی محیط زیست و عمران

کتاب “مهندسی محیط زیست و عمران” ابتدا به مفاهیم و مباحث  مربوط به مهندسی عمران پرداخته و سپس به موضوعات مرتبط با مهندسی محیط زیست اشاره کرده است.