آنتی‌ بیوتیک‌ های طبیعی شامل مواد غذایی و گیاهان دارویی است که ویژگی‌ های آنتی‌ بیوتیکی (ضد میکروبی) دارند. خیلی از این‌ ها برای درمان عفونت‌ های باکتریایی، ویروسی و قارچی مفیدند.