آرشیو مربوط به تگ : دستور زبان

کتاب Interchange نسخه Teacher ، ویرایش سوم

کتاب Interchange نسخه Teacher ، ویرایش سوم

کتاب Interchange یک مجموعه چهار سطحی آموزش زبان انگلیسی برای زبان آموزان بزرگسال و جوان از ابتدا تا سطح متوسط و بالا می‌ باشد.

کتاب گرامر زبان انگلیسی ، نوشته محمد زکی زاده

کتاب گرامر زبان انگلیسی ، نوشته محمد زکی زاده

گرامر مجموعه قوانین حاکم بر ساختار واژه‌ها، جمله‌ها، واج‌ها ، آواها و معناها در زبان است. به عبارت دیگر دستور زبان مجموعه قواعدیست که اهل زبان آن‌ ها را ناخودآگاه فرا گرفته و زبان‌ آموزان برای درک بهتر گفتار و نوشتار اهل زبان آن را می‌ آموزند.