کتاب حاضر سومین و آخرین بخش از نتیجه طرح تحقیقی «وضعیت نیروی متخصص مطبوعات و آموزش روزنامه‌ نگاری در ایران» است که توسط دکتر مهدی محسنیان راد تألیف و برای اولین بار در سال ۱۳۷۳ منتشر شده است.