در این بخش می توانید فیلم آموزش پخت جوجه اناری که توسط خانم کامیاب در برنامه به خانه بر می گردیم آموزش داده شده است را دریافت نمایید.