این کتاب چگونگی ارسال ایمیل، کار با تصاویر، ذخیره و مدیریت فایل‌ ها و استفاده از برنامه‌ های رایج آفیس را در سیستم‌ عامل‌ های آزاد گوگل آموزش می‌ دهد.