در این مقاله، شما با مجموعه نکاتی که برای افزایش طول عمر لپ تاپ بسیار مهم است و باید رعایت شود آشنا می شوید.