همانطور که کاربران اینترنت می دانند، گوگل به عنوان یکی از بهترین موتورهای جستجو برای جستجو در میان صفحات اینترنت می باشد.