در این بخش می توانید کتابی جامع در زمینه CCNA دریافت نمایید. این کتاب می تواند درک شما را از مفهوم internetworking افزایش دهد. همچنین اطلاعات شما را برای تشکیل یک شبکه گسترش می دهد.