آرشیو مربوط به تگ : زندگی بهتر

دستورالعمل هایی برای زندگی بهتر

دستورالعمل هایی برای زندگی بهتر

روزی پشت چراغ قرمز توقف کرده بودم که جمله زیبایی پشت یک تاکسی نظرم را جلب کرد و عکسش را گرفتم : “امروز برای خدا چه کردی؟”

کتاب ۳۰ روش ساده برای تغییر کیفیت زندگی ، نوشته رسول امید

کتاب 30 روش ساده برای تغییر کیفیت زندگی ، نوشته رسول امید

زمان، گران‌ بهاترین دارایی انسان است که به سرعت هزینه می‌شود. هر ثانیه‌ ای که در کارهای منفی و بی‌ ثمر می‌گذرانید، در واقع تلف کردن عمر گران‌ بها و برگشت‌ ناپذیر شماست.‌