جزوه ای که در این پست برای شما عزیزان قرار داده ایم با توجه به کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی برای کامپیوتر های شخصی نوشته شده است