این کتاب بهترین مورد از نویسنده کتاب های پرفروش Excel، Word و PowerPoint از سری Bibles می‌ باشد. برنامه کاربردی خود را از آفیس ۲۰۱۰ انتخاب کنید تا نویسنده این کتاب به شما نشان دهد چطور از آن استفاده کنید.