اسفناج دارای مقدار زیادی کلروفیل و آهن است. هضم را آسان و برای درمان کم خونی و هم چنین دستگاه گوارش مناسب است. اسفناج یکی از سبزی های کم کالری است.