در این قسمت می توانید فیلم آموزش پخت آجیل پلوی مجلسی که توسط خانم عیوضی در برنامه به خانه بر می گردیم آموزش داده شده است را دریافت نمایید.