۹۵ درصد گل‌ مژه ‌ها با دارو و کمپرس حوله گرم درمان می‌شود. کمپرس حوله گرم باعث گرم شدن چربی و آغاز فعالیت غده مبونئین می‌شود.