آرشیو مربوط به تگ : فضای مجازی

کتاب “راهنمای ۱۰ گامی پلیس فتا برای تأمین امنیت آنلاین خانواده”

کتاب "راهنمای 10 گامی پلیس فتا برای تأمین امنیت آنلاین خانواده"

راهنمای حاضر بیان می کند که چگونه با خردسالان، کودکان و نوجوانان و هر شخص تازه کار در مورد امنیت آنلاین سخن بگویید.

کتاب خانواده و فضای مجازی به زبان پارسی

کتاب خانواده و فضای مجازی به زبان پارسی

امروزه به دلیل پیشرفت فناورى هاى ارتباطى و در دسترس بودن رسانه هایى که فرزندان ما را وارد جهان «مجازى» مى کنند، نگرانى هایى در مورد آثار مثبت و منفى و مخرب این رسانه ها مطرح شده است.